ორკოპიტი – (გურიაში) ჯოხი ბოლოში ორი დაბოლოებით
ორშიმო – (გურია) მწარე კვახისაგან გაკეთებული ჭურჭელი ქვევრიდა ღვინის ამოსაღებად